Autoritasud

MEEDIALE*

1.      Kogu elumuutjad.ee veebilehel, Elumuutjad facebooki lehel (aadressil www.facebook.com/elumuutjad) olev sisu, sh blogipostitused, pildid ja muud materjalid on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad Jaana Kuus’ile (va sisu, millel on viited teistele autoritele). Eelpool loetletud veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol oleva sisu avaldamine, kopeerimine, refereerimine ja muul viisil kasutamine olenemata kasutamise eesmärgist (st ka juhul, kui kasutamise eesmärgiks ei ole tulu teenimine) tuleb igakordselt:

1.1.    kooskõlastada kirjalikult Jaana Kuus’iga (võta ühendust SIIN)
1.2.    igasuguse avaliku kasutamise eest tuleb maksta autoritasu järgmise hinnakirja alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti:
1.2.1.  elumuutjad.ee lehelt, Elumuutjad facebooki lehelt (aadressil www.facebook.com/elumuutjad on lubatud reprodutseerida, kopeerida, refereerida ilma tasuta üks lause iga Elumuutjad artikli või veebilehekülje teksti kohta, iga järgneva lause eest on autoritasu 200€.
1.2.2.   Terve artikli täismahus kasutamine 300€.

* Tingimused kehtivad kõigile, kes kasutavad, levitavad, kopeerivad, reprodutseerivad elumuutjad.ee sisu avalikult.